ОЦТОВОКИСЛОГО БРОДІННЯ

ОЦТОВОКИСЛОГО БРОДІННЯ
ОЦТОВОКИСЛОГО БРОДІННЯ - це ... Що таке ОЦТОВОКИСЛОГО БРОДІННЯ?

викликається бактеріями того ж назви, окислюючими цукри і спирти в оцтову кислоту. В. би. легко виникає в рідинах, що містять в невеликій кількості спирт. Застосовується на заводах, що виготовляють оцет. Розвивається тільки в присутності повітря. В. би. може створюватися при гарячому силосуванні корми і викликати надлишок в ньому оцтової кислоти. Згодовування такого корму порушує травлення у живий. , Викликаючи пронос.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.