АКТИВ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

АКТИВ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
АКТИВ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ - це ... Що таке АКТИВ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ?

ліва сторона балансу, що показує в грошовому вираженні розмір коштів, к-римі має дане х-во, і як використані х- вом ці кошти. А. б. включає всі майно, грошові кошти, цінні папери, продукти, матеріали, заборгованість установ, організацій та осіб даного х-ву.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.