Аероби

Аероби
Аероби - це ... Що таке аероби?

мікроби, що можуть жити тільки при доступі повітря. Дихання А. супроводжується, як і у вищих живий. , поглинанням кисню і виділенням вуглекислоти. Є А., к-які не доводять реакцію окислення до кінцевого межі і не виділяють вуглекислоти (напр. оцтовокислі бактерії). Деякі А. грають корисну роль. Такі напр. нитрифицирующие бактерії (див. нітрифікація) в грунті, життєдіяльність яких брало протікає енергійніше, якщо грунт добре про абативается, що завжди пов'язано з кращою циркуляцією повітря. До А. належить переважна більшість мікроорганізмів.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз ". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.