Аерофотозйомки

Аерофотозйомки
Аерофотозйомки - це ... Що таке аерофотозйомки?

фотографування земної поверхні з аероплана для складання планів місцевості. А. буває контурна, висотна і комбінована. Перша дає розташування предметів і обриси місцевості, друга, висотна - також і рельєф. Комбінована зйомка поєднує фотографування з аероплана і додаткову наземну зйомку.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.