КРЕДИТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ

КРЕДИТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
КРЕДИТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ - це ... Що таке КРЕДИТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ?

поворотні кошти, що видаються у вигляді термінових позик С. х. банком і Держбанком на виробничі потреби радгоспам, МТС, колгоспів, колгоспників та трудящих одноосібників. К. с. -х. складається з двох систем: довгострокового кредиту, коли позики видаються колгоспам, колгоспникам і окремим селянським х-вам на справу створення основних фондів в сільському господарстві, і короткострокового кредиту. Згідно пост. РНК СРСР від 23 травня 1934 р довгострокові с. -х. позики видаються на: будівництво тваринницьких ферм; розвиток спеціальних технічних культур; насінництво; землевпорядкування; господарське пристрій при переселенні; покупку мінеральних добрив; меліорацію; іригацію; с. -х. електрифікацію; покупку робочої худоби і с. -х. машин.

Довгостроковим виробничим поворотним кредитом обслуговуються переважно. колгоспи і на придбання продуктивної худоби в особисте користування колгоспники, а в національних р-нах також бедняцко-середняцкие одноосібні селянські х-ва. Капіталовкладення радгоспів і МТС, що покриваються в перший час К. с. -х. , Тепер забезпечуються частково за рахунок їх власних накопичень (прибутків), а в іншій частині за рахунок держ. бюджету в порядку безповоротного фінансування.

Короткостроковий кредит обслуговує експлуатаційні потреби с.х-ва. Ця система побудована відповідно до пост. СТО від 17 Січня. 1932 р Короткостроковий кредит покриває потреби в сезонних витратах за такими елементами: по рослинництву-витрати на обробку посівної площ. (Сівба, предуборочное роботи, прибирання, догляд за садами, виноградниками); по тваринництву-сезонні витрати по утриманню продуктивного стада, що дає молочну продукцію, також шерсть, бринзу, по нагулу і відгодівлі худоби як м'ясо-молочного напряму, так і свинарського. Позики видаються також на поточний середній ремонт, створення сезонних запасів товарно-матеріальних цінностей, призначених для використання в с. -х. виробництві, горючі і мастильні матеріали, запасні частини та ін.

При видачі кожної позики встановлюється термін її погашення: по довгострокових позиках від 1 до 4 років, в залежності від амортизації кредитуються цінностей, і за короткостроковими ссудам- до реалізації товарної продукції, на виробництво к-рій банк видає кошти (зернопродукції, бавовна, м'ясо, молоко), т. е. від 2 до 9 міс. По довгостроковому кредитуванню колгоспи зобов'язані брати участь власними коштами в витратах заходів, що кредитуються за рахунок створюваних в колгоспах фондів, використовуваних на капітальні витрати (неподільний фонд, вступні внески та ін.). Розмір участі власних коштів визначається в кожному окремому випадку договорів, що укладаються між відділенням С. х. банку і колгоспами. За короткострокового кредитування госпоргани, які отримують с. -х. позики на свою експлуатаційну діяльність, зобов'язані вкласти в кредитуються операції частина власних оборотних коштів в розмірі, що встановлюється щорічно при затвердженні промфинплана даного хозоргана.Власні оборотні кошти радгоспів і МТС утворюються за рахунок накопичень х-ва, а також за рахунок безповоротного фінансування по держ. бюджету.

Довгострокове виробниче кредитування проводиться системою С. х. банку, короткострокове кредітованіе- системою Держбанку.

В тих пунктах, де немає відділень С. х. банку, довгострокове виробниче кредитування проводиться відділенням Держбанку.

Кредитна система ставить умовою видачі коштів переклад на госпрозрахунок виробничих підприємств, наявність в них обліку та звітності.

Техніка здійснення кредитних операцій побудована так, щоб стимулювати і контролювати виконання х-вом своїх виробничих програм в установлені для кожного підприємства терміни (видача коштів відповідно до ходом виробництва, розміри відповідно до планової собівартістю кредитуються об'єктів, терміни платежів відповідно до термінами виконання програми робіт, що кредитуються банком). Див. Також Контрактація .


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.