Агролісомеліорації

Агролісомеліорації
Агролісомеліорації - це ... Що таке агролісомеліорації?

виробнича галузь рослинництва, завдання до-рій використовувати деревну і чагарникову рослинність для захисту с. -х. культур від суховіїв і "чорних бур", для меліорації ярів, пісків і гірських схилів, захисту шляхів сполучення і різних споруд від занесення снігом, сипучими пісками та ін. А. відноситься до основних методів боротьби з посухою і має величезне значення, особ. в посушливих сх. р-нах Заволжя. Провідною ланкою агролісомеліоративна роботи є створення полезахисних смуг на полях колгоспів і радгоспів посушливої ​​зони СРСР. У 1932 р посадки зроблені на площ. 56 460 га , в тому числі полезахисних смуг 14 970 га ; в 1933 р - 68910 га , і в них полезахисних смуг 17 630 га . План А. на 1934 - 120 000 га (з них 34 690 га полезахисних смуг).


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.