Спідометра

Спідометра
Спідометр - це ... Що таке спідометр?

прилад, автоматично показує поступальну швидкість автомобіля або інший пересувається машини. С. встановлюється на передньому щиті машини, щоб водій міг завжди бачити показання приладу. Механізм С. з'єднаний гнучким валом з віссю задніх коліс рухається машини. С. знаходиться завжди в запломбованому вигляді. Ремонт С. на місці проводиться висококваліфікованими робітниками. Краще відсилати С. для ремонту на завод.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.