ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ
ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ - це ... Що таке ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ?

кількість містяться в повітрі водяної пари. Кількість води (в грамах), що міститься в 1 куб. м повітря, називається абсолютною вологістю. Відносною вологістю, що має велике значення для с. х-ва, особ. в посушливих районах, називається відсоткове відношення кількості міститься в повітрі води до граничного кількості, можливого при даній температурі повітря і атмосфер ном тиску. Якщо відносна В. в. падає нижче 40%, то раст. розвиваються ненормально або зовсім гинуть. При дуже високій вологості, близької до 100%, раст. сильно уражаються грибними хворобами. Гарного розвитку раст. досягають при 60-70% відносній В. в. Про норми В. в. в приміщеннях для живий. см. Зоогигиена .


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.