Альбіноси

Альбіноси
Альбіноси - це ... Що таке альбінос?

см. Альбінізм .


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.