ЛУЖНА РЕАКЦІЯ

ЛУЖНА РЕАКЦІЯ
ЛУЖНА РЕАКЦІЯ - це ... Що таке ЛУЖНА РЕАКЦІЯ?

дію, властиве лугів, на противагу кислої реакції, властивої кислотам. Щ. р. розпізнається звичайно за допомогою лакмусового паперу, синіючої в лужному розчині і червоніє в кислому.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.