ВСЕСОЮЗНА АКАДЕМІЯ С. Х. НАУК ім. ЛЕНІНА, ВАСГНІЛ

ВСЕСОЮЗНА АКАДЕМІЯ С. Х. НАУК ім. ЛЕНІНА, ВАСГНІЛ
ВСЕСОЮЗНА АКАДЕМІЯ С. Х. НАУК ім. ЛЕНІНА, ВАСГНІЛ - це ... Що таке ВСЕСОЮЗНА АКАДЕМІЯ С. Х. НАУК ім. ЛЕНІНА, ВАСГНІЛ?

вища наукова установа по с. х-ву в СРСР, складається при НКЗ СРСР, організована в 1929 р У 1934 р реорганізована. На чолі академії стоять президент, два віце-президента і вчений секретар. До складу академії входять обрані дійсні члени (академіки) та Почесні члени, які затверджуються РНК СРСР, а також члени-кореспонденти, які затверджуються спільно НКЗ СРСР і НКСовхозов.

Основні завдання ВАСГНІЛ: а) виявлення і освоєння рослинницьких і тваринницьких ресурсів країни і вивчення умов введення в господарський оборот нових культур; б) наукова розробка основних проблем с. х-ва: рослинництва, селекції і насінництва, тваринництва, механізації, електрифікації, хімізації та економіки с. х-ва; вивчення та врахування ґрунтів і виробнича їх характеристика, розробка проблем іригації і меліорації; в) наукове узагальнення досвіду передових радгоспів, МТС і колгоспів, а також використання світового с. -х. досвіду в інтересах соціалістичного землеробства; г) всебічна наукова допомога широкому розвитку в радгоспах, МТС і колгоспах с. -х. лабораторій, дослідних полів і ферм; д) виконання завдань уряду по розробці і науковій експертизі питань с. х-ва; е) підготовка, кадрів вищої кваліфікації і присудження вчених ступенів в області с.-х. наук та ін.

Всю цю роботу ВАСГНІЛ здійснює, спираючись на що входять до її складу найбільші наукові установи, які розробляють с. -х. проблеми загальносоюзного значення і планують наукові роботи в своїй галузі.

Такими установами є науково-дослідні ін-ти (з їх філіями, дослідними станціями, полями і т. Д.): ВІР (Всесоюзний ін-т рослинництва); ВИЖ (Всесоюзний ін-т тваринництва); ВІЗР (Всесоюзний ін-т захисту рослин); Всесоюзний ін-т агротехніки, добрив і агрогрунтознавства ім. Гедройца; Центральна генетична плодово-ягідна лабораторія ім. Мічуріна; Всесоюзні ін-ти електрифікації і механізації с. х-ва, економіки с. х-ва і ін.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.