АЛЛЮР

АЛЛЮР
АЛЛЮР - це ... Що таке АЛЛЮР?

різні види ходу коня: крок, рись, інохідь, галоп. Штучні А.-результат дресирування. В с. -х. роботах (оранка, бороньба, візка врожаю і т. д.) використовується А. крокової.

1-крок: 2-рись; 3-галоп; 4-кар'єр; 5-іноходь; 6-стрибок.

З введенням автоскачек набуває значення А. рисистих; галоп використовується при верховій їзді.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.