Алювіальні ГРУНТУ

Алювіальні ГРУНТУ
Алювіальні ГРУНТУ - це ... Що таке Алювіальні ГРУНТУ?

утворюються в затоплюваних долинах (заплавах) річок з річкових наносів. Родючі.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.