АМІДИ

АМІДИ
АМІДИ - це ... Що таке АМІДИ?

тверді хімічні сполуки, легко розчинні у воді і мають нейтральну реакцію. Приклад- сечовина, кінцевий продукт розпаду білків, що міститься в сечі чол. і живий. Організм дорослої чол. виділяє на добу 25-30 г сечовини. Сечовину виробляють заводським шляхом і застосовують як азотисті добриво. Див. Азотні добрива .


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.