Амонію

Амонію
Амонію - це ... Що таке амонію?

хімічна сполука азоту з воднем (NH4). Входить в якості хімічної частинки в хлористий, сірчанокислий, азотнокислий, фосфорнокислий і вуглекислий амоній, що застосовуються як добрива. Див. Аміачні добрива .


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.