СУЛЬФАТ АМОНІЮ

СУЛЬФАТ АМОНІЮ
СУЛЬФАТ АМОНІЮ - це ... Що таке СУЛЬФАТ АМОНІЮ?

см. Сірчанокислий амоній .


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.