АНАТОМІЯ

АНАТОМІЯ
АНАТОМІЯ - це ... Що таке анатомія?

1) А. чол. і живий. вивчає будову тіла чол. і живий. шляхом розкриття і розсічення трупів. А., що вивчає найменше (мікроскопічне) будову тканин і органів, називається гістологією. -2) А. раст. вивчає внутрішній устрій і мікроскопічну будову тіла раст. , Починаючи з папоротеподібних і вище. Будова найпростіших раст. (Водорості, гриби, мохоподібні) внаслідок простоти їх організації розглядають тільки систематика і морфологія раст. (Див. Ботаніка ).


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.