Протиглисний засіб

Протиглисний засіб
Протиглисний засіб - це ... Що таке протиглисний засіб?

лікарські речовини, які звільняють організм живий. від паразитуючих в його органах і тканинах черв'яків шляхом умертвіння або. оглушення черв'яків з їх подальшим вигнанням з організму. П. с. дуже багато: кореневище чоловічої папороті, сантонін, тимол, камала, гранатова кірка, мідний купорос, чотирихлористий вуглець та ін. При кожному глистових захворюванні в залежності від діагнозу треба підбирати особливу П. с. Застосовуючи П. с, треба пам'ятати, що всі вони отруйні не тільки для черв'яків, а й для живий. і чол. , І застосовувати їх без припису лікарів не можна. Після прийому П. с. живий. б. ч. необхідно ставити проносне для вигнання глистів назовні.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.