АР

АР
АР - це ... Що таке АР?

метрична міра земельної площі, що дорівнює 100 кв. м, або 0, 01 га .


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.