АРЕАЛ

АРЕАЛ
АРЕАЛ - це ... Що таке АРЕАЛ?

область поширення окремих видів, пологів і сімейств живий. І рослин. Корінний (природний) А. обумовлений історичними причинами, кліматом і боротьбою за існування окремих організмів. Вторинний А. - результат діяльності чол . (перенесення тих чи інших видів живий. і рос. за межі корінного А., акліматизація, знищення шкідників, зміна форм господарювання і т. д.).


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Гла вний редактор: А. І. Гайстер. 1934.