Глинисті грунти

Глинисті грунти
Глинисті грунти - це ... Що таке глинисті грунти?

грунти, що містять понад 50-60% глини. Інша частина складається з піску, аморфної кремнієвої кислоти, гідрату окису заліза і уламків гірських порід. У вологому стані Г. п. Пластичні. У сухому стані мають значну зв'язність; водопроникність надзвичайно ускладнена, зігрівання їх в природних умовах відбувається повільно. Розкладання гною в них з-за слабкого проникнення кисню повітря йде дуже повільно. Залежно від кількісного вмісту глини розрізняють важкі глинисті грунти, суглинки і глинисті піски.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.