Ціанування

Ціанування
Ціанування - це ... Що таке ціанування?

ціанування - в кольоровій металургії - гідрометалургійний процес вилучення металів (головним чином au і Ag) з руд і концентратів, заснований на селективному розчиненні їх у слабких (0, 03-0, 3%) розчинах ціанідів лужних металів.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.