ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ - це ... Що таке ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ?

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ - виявлення і дослідження системи супідрядних природних регіонів. Вивчає фізико-географічні країни, зони, сектори, провінції, області, райони. Можливо районування по окремим природним компонентам (рельєфу, клімату, грунтів та ін.). Формування природних районів обумовлено зональними (обумовленими гл. Обр. Широтним розподілом сонячної радіації по земній поверхні) і азональними (в основному геолого-геоморфологічними) факторами.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.