ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ

ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ
ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ - це ... Що таке ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ?

ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ - економіко-математичне співвідношення, що задає в аналітичній формі зв'язок між економічними характеристиками випуску, з одного боку, і використовуваними економічними ресурсами (факторами) або їх загальними обсягами - з іншого. За допомогою виробничої функції описуються різні економічні одиниці: підприємства, галузі, народне господарство в цілому. Частіше за інших використовуються виробничі функції типу y = АК? L? , Тут Y - випуск, К - виробничі фонди, L - праця, А,? ,? - коефіцієнти, що визначаються обробкою статистичних даних (зазвичай???? 1). Лінійні виробничі функції використовуються в балансі міжгалузевому.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.