Саламін

Саламін
Саламін - це ... Що таке Саламін?
(salamis) 1. Греко-перські войниОстров в Егейському морі біля берегів Аттики, місце битви 480 до Р. X. між грец. флотом з 370 трієр під командуванням Еврібіад, що діяв за планом афин. стратега Фемістокла, і персид. флотом, налічували понад 800 галер. Через чисельної переваги персів греки спочатку відчували коливання, але потім афин. трієра Амінія атакувала ворога, а за нею пішов лад Афін. і егінская кораблів. Перси після запеклої сутички зазнали поразки, втративши більше половини кораблів. Ксеркс і його армія спостерігали за ходом бою з берегів Саламина. Перси 398 були змушені відкласти сухопутне наступ. Див. Фермопіли 1 , Платея 1 , Микале. 2. Війни діадоховДревній місто на о. Кіпр, місце битви 306 до Р. X. між македонським флотом Деметрія Поліоркета і єгиптянами під командуванням Птолемея Сотера. Єгиптяни почали тікати, 100 кораблів і 30 000 чол. були захоплені, багато кораблів потоплені. Див. Курупедій.

Енциклопедія битв світової історії. Томас Харболт. 1904.