ШВИДКІСТЬ СВІТЛА

ШВИДКІСТЬ СВІТЛА
ШВИДКІСТЬ СВІТЛА - це ... Що таке ШВИДКІСТЬ СВІТЛА?

ШВИДКІСТЬ СВІТЛА - швидкість поширення електромагнітних хвиль. У вакуумі швидкість світла c = 299 792 458. 1, 2 м / с (на 1980). Це - гранична швидкість поширення будь-яких фізичних впливів (див. Відносності теорія). У середовищі швидкість світла залежить від його частоти (довжини хвилі). Розрізняють фазову швидкість? = C / n2 (n - показник заломлення) і групову - швидкість поширення енергії в квазімонохроматіческой хвилі.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.