Підбійки

Підбійки
Підбійки - це ... Що таке Підбійки?

частина снопов'язалки, що знаходиться на в'язальному столі, застосовується для вирівнювання снопа з торця (нижня частина снопа) шляхом легких, частих ударів або вирівнювальних тиску (тракторні снопов'язалки) . У кінних снопов'язалки П. має вигляд дошки, поставленої на ребро, дошка прикріплена до чавунної вилці і за допомогою шарніра з'єднана з кривошипом. У тракторних снопов'язалки П. складається із залізних пластинок, з'єднаних шарнірами, і має вигляд транспортера, поставленого на ребро.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.