СЛУХ МУЗИЧНИЙ

СЛУХ МУЗИЧНИЙ
СЛУХ МУЗИЧНИЙ - це ... Що таке СЛУХ МУЗИЧНИЙ?

СЛУХ МУЗИЧНИЙ - здатність людини сприймати окремі якості музичних звуків, відчувати функціональні зв'язки між ними. Види слуху музичного: абсолютний - здатність визначати абсолютну висоту музичних звуків; відносний - визначення звуковисотного відносин між звуками, інтервалів. Внутрішній Слух музичний - вміння подумки представляти окремі звуки і цілі музичні п'єси. Слух музичний розвивається в процесі занять музикою, зокрема сольфеджіо.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.