Мезосфера

Мезосфера
Мезосфера - це ... Що таке Мезосфера?
шар атмосфери на висотах від 50 до 80-85 км, що знаходиться над стратосферой. Характеризується зниженням температури від 0˚c до -90˚C зі збільшенням висоти.

Астрономічний словник. EdwART. 2010.