Середня Сонце

Середня Сонце
Середня Сонце - це ... Що таке Середнє Сонце?
уявна точка небесної сфери, яка рівномірно рухається по екватору, здійснюючи один повний оборот щодо точки весняного рівнодення протягом тропічного року; служить для вимірювання середнього сонячного часу. Поняття середнього Сонця було введено в 18 ст. для уточнення виміру часу протягом доби. Внаслідок ексцентриситету земної орбіти і нахилу екліптики, по якій відбувається видимий річний рух Сонця, до екватора проміжки часу між послідовними верхніми кульмінаціями істинного (дійсного) Сонця (справжні сонячні добу) неоднакові і протягом року не завжди стабільні, що досягає 50 сек. Для усунення такої нерівномірності і введено поняття середнє Сонце. Різниця прямих сходжень (або часових кутів) істинного Сонця і середнього Сонця. називається рівнянням часу, який враховується при визначенні середнього часу зі спостережень Сонця.

Астрономічний словник. EdwART. 2010.