Рух планет видиме

Рух планет видиме
Рух планет видиме - це ... Що таке Рух планет видиме?
спостережуване переміщення планет відносно зірок.

Астрономічний словник. EdwART. 2010.