Простір

Простір
Простір - це ... Що таке Простір?
основна поряд з часом форма існування матерії; сукупність відносин, які координують співіснують об'єкти по їх взаємному розташуванню і відносними розмірами.

Астрономічний словник. EdwART. 2010.