Спектрограф

Спектрограф
Спектрограф - це ... Що таке Спектрограф?
оптичний прилад для отримання і одночасної реєстрації спектра випромінювання. Основна частина С. - оптична призма або дифракційна решітка.

Астрономічний словник. EdwART. 2010.