Сонце

Сонце
Сонце - це ... Що таке Сонце?
найближча до Землі зірка, центральне тіло Сонячної системи, в якому зосереджено 99, 866% всієї її маси. Середня відстань від Землі до С. 149, 6 млн. Км, радіус С. 6, 97 · 10 5 м, маса С. 2 · 10 30 кг, прискорення вільного падіння на поверхні 274 м / с2. Джерело енергії С. - термоядерні реакції, температура в надрах Сонце 107 К, температура на поверхні Сонце 6000 К. С. складається в основному з водню і гелію. Випромінює електромагнітні хвилі з довжинами 10 11 -10 -13 м, потоки частинок (протони і ядра гелію). С. - основне джерело енергії для всіх процесів, що відбуваються на Землі.

Астрономічний словник. EdwART. 2010.