Всесвітнього тяжіння закон

Всесвітнього тяжіння закон
Всесвітнього тяжіння закон - це ... Що таке Всесвітнього тяжіння закон?
закон тяжіння Ньютоназакон фізики: сила f взаємного тяжіння матеріальних точок з масами m1 і m2, що знаходяться на відстані r, виражається формулою: F = G · m1 · m2 / r2, де G - гравітаційна стала.

Астрономічний словник. EdwART. 2010.