Всесвіт

Всесвіт
Всесвіт - це ... Що таке Всесвіт?
весь існуючий матеріальний світ, безмежний в часі і просторі і нескінченно різноманітний за формами, які приймає матерія в процесі свого розвитку. Всесвіт, яка вивчалася астрономією, - частина матеріального світу, яка доступна дослідженню астрономічними засобами, що відповідають досягнутому рівню розвитку науки (іноді цю частину Всесвіту називають Метагалактикою).

Астрономічний словник. EdwART. 2010.