Система світу

Система світу
Система світу - це ... Що таке Система світу?
(уявлення про розміщення в просторі Землі, Сонця, планет, і зірок) - геоцентрична - математично розроблена грецьким астрономом К. Птолемей система світу в центрі якої знаходиться Земля, а всі інші світила здійснюють рух навколо неї. Ця с. м. спиралася на безпосередні враження від споглядання зоряного неба і його добового руху. геліоцентрична - запропонована польським астрономом М. Коперником, як альтернатива геоцентрической с. м. У цій с. м. в центрі знаходиться Сонце, а всі планети Сонячної системи рухаються навколо нього.

Астрономічний словник. EdwART. 2010.