Термосфера

Термосфера
Термосфера - це ... Що таке Термосфера?
шар атмосфери над мезосферою від висот 80- 90 км, температура в якому росте і на висотах 200-300 км досягає 1500˚c, а потім залишається майже незмінною.

Астрономічний словник. EdwART. 2010.