ЦІННІСТЬ

ЦІННІСТЬ
ЦІННІСТЬ - це ... Що таке ЦІННІСТЬ?

ЦІННІСТЬ - позитивна чи негативна значимість об'єктів навколишнього світу для людини, соціальної групи, суспільства в цілому, що визначається не їхня властивостями самими по собі, а їх залученістю в сферу людської життєдіяльності, інтересів і потреб, соціальних відносин; критерій і способи оцінки цієї значимості, виражені в моральних принципах і нормах, ідеалах, установках, цілях. Розрізняють матеріальні, суспільно-політичні та духовні цінності; позитивні і негативні цінності.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.