Поливних КУЛЬТУРИ

Поливних КУЛЬТУРИ
Поливних КУЛЬТУРИ - це ... Що таке поливних КУЛЬТУРИ?

для успішного зростання вимагають зрошення (поливу). Основна П. к. В СРСР - бавовник, к-рий останнім часом однак обробляється і без зрошення в нових р-нах-на Україні і Сівши. Кавказі.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.