ВІЛЬНИЙ КЛИН

ВІЛЬНИЙ КЛИН
ВІЛЬНИЙ КЛИН - це ... Що таке ВІЛЬНИЙ КЛИН?

одне з полів сівозміни, що не входить в загальний цикл чергування культур. Наявність В. к. Дозволяє змінювати склад культур в залежності від різних умов по роках без ломки сівозміни. В СРСР в умовах соціалістичного планового господарства вільний клин в сівозміні взагалі непридатний. Поле, призначене для ряду культур споживчого призначення (збірний клин), в умовах колгоспу має певний склад культур, причому допустимі лише зміни співвідношень між ними.


Сільськогосподарський словник-довідник. - Москва - Ленінград: государстенного видавництво колгоспної і радгоспної літератури "Сельхозгиз". Головний редактор: А. І. Гайстер. 1934.